100% bezpieczeństwa z Nami to możliwe

Detektory czadu dla Szczecinian

Z przyjemnością informujemy, że firma GAZ-POM Zabezpieczenia Gazowe jest głównym wykonawcą projektu realizowanego przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecina.

Nasza firma, w mieszkaniach administrowanych przez ZBILK zamontuje blisko 200 detektorów tlenku węgla. Instalacja detektorów CO jest szczególnie zalecana nie tylko dlatego, że jest to gaz wybuchowy (podobnie jak gaz/metan) ale przede wszystkim dlatego, iż nie posiada on smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie „dusi w gardle” przez co walka z nim, bez specjalistycznego detektora, jest bezskuteczna.

Urządzenia zostaną zamontowane w pomieszczeniach szczególnie zagrożonych emisją tlenku węgla, tj. w lokalach z piecami kaflowymi bądź gazowymi podgrzewacza mi wody i monitorować będą jego stan. Kontrola polegać będzie na cyklicznym pomiarze, co 30 sekund. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu CO włączona zostanie sygnalizacja optyczna (czerwona dioda LED) i akustycznie (pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB).

Wszystko to dla Naszego bezpieczeństwa!
Więcej informacji na ten temat:

Czujniki czadu dla Stołczyna i Skolwina
Miasto wypowiada wojnę bezwonnemu zabójcy
Czujniki czadu w gminnych mieszkaniach

Copyright © 2023 GAZPOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.