100% bezpieczeństwa z Nami to możliwe

Kiedy gaz się ulatnia, a kiedy wybucha?

Gaz ulatnia się przez nieszczelności mogące powstać w urządzeniach gazowych, w przewodach, a zwłaszcza w miejscach ich połączeń. Nieszczelności może spowodować zawarty w gazie siarkowodór, który działa korozyjnie na przewody. Gaz może napływać do pomieszczeń również z zalanego wodą palnika kuchenki gazowej lub z gazowego podgrzewacza wody, z którego pobiera się wodę przy zgaszonym płomieniu. Gaz ziemny, dostarczany do domów i mieszkań jest szczególnie niebezpieczny – nie widać go ani nie czuć. Nawaniany jest jedynie okresowo, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności w instalacji.

Gaz jest szczególnie niebezpieczny, gdy jego stężenie w pomieszczeniu osiągnie wartość 5-15% całkowitej objętości powietrza, tworząc mieszaninę wybuchową. Wystarczy wtedy iskra – włączenie światła czy latarki – aby nastąpił wybuch.

W przypadku, gdy stężenie gazu w pomieszczeniu będzie większe niż 15% – nie dojdzie do wybuchu, ponieważ tlenu w powietrzu będzie za mało, by wywołać pożar. Będzie go również za mało, by człowiek mógł oddychać.

Czad
Urządzenia opalane gazem, węglem, drewnem oraz olejem wymagają określonej ilości powietrza (tlenu) do spalania. Jeśli dopływa do nich za mało tlenu, spalanie jest niepełne. W wyniku niepełnego spalania powstaje silnie trujący tlenek węgla, zwany czadem (CO). Wdychanie go, nawet przez krótki czas, może spowodować trwałe uszkodzenie mózgu, a nawet śmierć. Trudno go wykryć, bo podobnie jak gaz ziemny, nie ma barwy i zapachu.

Copyright © 2024 GAZPOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.