100% bezpieczeństwa z Nami to możliwe

Kolejne detektory czadu trafią do mieszkańców Szczecina!

Z przyjemnością informujemy, że firma GAZ-POM Zabezpieczenia Gazowe po raz kolejny zajmie się montażem detektorów tlenku węgla w mieszkaniach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

Instalacja detektorów CO jest szczególnie zalecana nie tylko dlatego, że jest to gaz wybuchowy (podobnie jak gaz/metan) ale przede wszystkim dlatego, iż nie posiada on smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie „dusi w gardle” przez co walka z nim, bez specjalistycznego detektora, jest bezskuteczna.

Urządzenia zostaną zamontowane w pomieszczeniach szczególnie zagrożonych emisją tlenku węgla, tj. w lokalach z piecami kaflowymi bądź gazowymi podgrzewacza mi wody i monitorować będą jego stan. Kontrola polegać będzie na cyklicznym pomiarze, co 30 sekund. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu CO włączona zostanie sygnalizacja optyczna (czerwona dioda LED) i akustycznie (pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy twoje mieszkanie zostało wytypowane do zamontowania czujnika skontaktuj się z biurem GAZ-POM tel. 502 460 408

Copyright © 2023 GAZPOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.