100% bezpieczeństwa z Nami to możliwe

Uszczelnianie instalacji gazowej

Każdy hydraulik, zapytany o najważniejszą cechę instalacji gazowej odpowie bez wahania: „Musi być szczelna”. Jeżeli domowa instalacja składa się z rur stalowych – co ma miejsce w większości starszych budynków, nieszczelności na  połączeniach gwintowanych są niestety, bardzo prawdopodobne. Co wówczas robić? Wymiana całej instalacji jest kosztowna, uciążliwa, a nawet ryzykowna…
W każdej instalacji punktami najbardziej wrażliwymi na nieszczelności są połączenia/ złącza. W przypadku instalacji gazowej z rur stalowych stosowano połączenia gwintowane (łączniki wykonywano z żeliwa). Natura takich połączeń wymaga, by je odpowiednio uszczelniać, tymczasem, wielokrotnie zaniedbywano ten ważny proces stosując niedopuszczalne dziś uszczelnienia, tj. minia lub pokost. Dlatego przede wszystkim nowe technologie powinny gwarantować szczelność połączeń.

Obecnie na rynku dostępne jest „bezinwazyjne” rozwiązanie, które pozwala na uszczelnienie połączeń gwintowanych bez konieczności rozbierania całej instalacji. Rozwiązaniem stosowanym w tym przypadku jest specjalna emulsja polimeryzującą. Emulsja ta jest wprowadzana do instalacji pod ciśnieniem i wypełnia wszystkie, choćby najdrobniejsze ubytki w żeliwie, z którego wykonane są połączenia gwintowane. Dzięki temu, bez wyszukiwania nieszczelności, instalacja zostaje skutecznie uszczelniona (producenci emulsji i wykonawcy prac renowacyjnych nad instalacją dają 5-cio, a nawet 6-cio letnią gwarancję na szczelność tak odnowionej instalacji). Ze względu na swój skład chemiczny emulsja jest bezpieczna dla użytkownika i wykonawcy: jest produktem na bazie wody, nie zawiera rozpuszczalników ani związków szkodliwych dla środowiska. Posiada aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Daje to gwarancję, że emulsja jest bezpieczna i jej zastosowanie nie wpływa na własności rur, ani na szybkość przepływu gazu.

Renowacja instalacji gazowej za pomocą emulsji jest prosta, szybka (zajmuje kilka godzin, ale dokładny czas pracy zależy oczywiście od wielkości instalacji) i nie obciąża użytkownika okołoremontowym bałaganem, nie są bowiem  wykonywane żadne prace demontażowe ani wykończeniowe (malarskie czy murarskie). Koszt takiej renowacji jest, jak zapewniają instalatorzy, nawet do 2/3 niższy niż remont instalacji.

Zakres prac renowacyjnych:

 • demontaż gazomierzy i przyborów gazowych (kuchenek, piecyków, kotłów)
 • czyszczenie instalacji sprężonym azotem
 • napełnienie instalacji emulsją za pomocą specjalnej pompy
 • odpowietrzenie przewodów
 • usunięcie nadmiaru środka uszczelniającego
 • suszenie instalacji przy pomocy dmuchawy
 • przeprowadzenie próby ciśnieniowej (sprawdzenie szczelności)

Główne zalety metody uszczelniania instalacji gazowej SYSTEMEM GAROSAN, opatentowanym przez firmę GaSiTec ® – Wittem :

 • precyzyjnie określa stopień zagrożenia i sposób wykonania usługi
 • przy doszczelnianiu nie wymaga projektu remontu instalacji i uzyskania pozwolenia na budowę
 • oszczędza klientowi kłopotów i brudu z tytułu prac budowlanych: kucie bruzd, przebicia ścian, stropów, zniszczenie glazury a tym samym dodatkowych prac remontowych
 • skraca czas wykonawstwa np. w budynku o 10 mieszkaniach do 2 dni roboczych (przy przepracowanych 14 dniach roboczych, pracując metodą tradycyjną)
 • stanowi 80% ogółu kosztów w stosunku do starych metod
 • wszelkie prace metodą, materiałami i urządzeniami firmy GaSiTec są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i materialnej w niemieckiej firmie ubezpieczeniowej Westfällische Provinzial Feuersozietät

Ogromną pomocą przy stwierdzaniu stopnia szczelności instalacji są elektroniczne urządzenia pomiarowe – patent firmy GaSiTec ® – które w sposób skuteczny, szybki i nieskomplikowany informują z niezwykłą dokładnością o ilości wycieku gazu.

Na polskim rynku znajdują się obecnie dwa produkty, pozwalające na renowację instalacji gazowej przy użyciu emulsji polimeryzującą firm niemieckich : BCG Gas oraz Prodoral R6-1. Obie emulsje mają aprobaty techniczne i są chętnie stosowane przez polskich instalatorów.

Copyright © 2023 GAZPOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.