100% bezpieczeństwa z Nami to możliwe

Jak działa i gdzie zamontować domowy detektor gazu?

Detektory gazu służą do ciągłego kontrolowania stężenia niebezpiecznych substancji, tj. gazu ziemnego, płynnego (propan-butan) oraz tlenku węgla (czad) w powietrzu, w pomieszczeniach zamkniętych. Układ detektora, w wersji standardowej, wykrywa w swoim najbliższym otoczeniu przekroczenie niedozwolonej kondensacji gazów wybuchowych (palnych) i uruchamia sygnalizację akustyczno-optyczną, informującą o zagrożeniu. Dodatkową zaletą detektorów jest fakt, że może on współpracować z zaworem zamontowanym na instalacji gazowej i wtedy dopływ gazu wyłączany jest automatycznie – wówczas mamy do czynienia z zintegrowanym systemem zabezpieczeń gazowych. Detektor gazu można także bezpośrednio podłączyć do wentylatora, który, w przypadku wycieku gazu, usprawni wymianę powietrza w pomieszczeniu, w którym doszło do wycieku.

Optymalne warunki pracy i działania detektora gazu można uzyskać, kierując się następującymi wskazówkami:
1. W przypadku gazu ziemnego lub tlenku węgla (gazy te są lżejsze od powietrza i zaczynają gromadzić się w górnych partiach pomieszczenia):
– wlot czujnika (w przypadku gazu ziemnego) należy umieścić pod sufitem, w odległości 15- 30cm od sufitu (np. na ścianie)
– wlot czujnika (dla tlenku węgla, który jest nieco lżejszy od powietrza i łatwo się z nim miesza) zaleca się umieszczenie wlotu czujnika na wysokości 150- 200cm od podłoża (np. na ścianie)
– czujnik należy umieścić nie dalej niż 6m od potencjalnego źródła emisji gazu
– wlot czujnika powinien znajdować się powyżej górnej krawędzi okien lub drzwi a także z dala od otworów wentylacyjnych
– na drodze, pomiędzy potencjalnym źródłem wycieku gazu a czujnikiem, na suficie, nie powinny znajdować się przegrody sięgające poniżej poziomu wlotu czujnika (tj. belki, kasetony)

2. W przypadku gazu płynnego – propanu-butanu (gaz ten jest cięższy od powietrza i gromadzi się w dolnych partiach pomieszczenia):
– wlot czujnika należy umieścić nad podłogą, 15- 30cm ponad jej powierzchnią
– czujnik należy umieścić możliwie blisko potencjalnego źródła wycieku gazu (nie dalej niż 3m)
– na drodze pomiędzy potencjalnym źródłem wycieku gazu a czujnikiem nie powinny znajdować się przegrody sięgające powyżej poziomu wlotu czujnika (progi, stopnie) ani żadne kanały i zagłębienia w podłodze.

Należy pamiętać, że właściwa lokalizacja czujnika ma zasadniczy wpływ na odpowiednio szybkie reagowanie na powstałe zagrożenie.

Szczegółowych informacji dotyczących obsługi, montażu i uruchamiania urządzenia, udzielą konsultanci firmy GAZ-POM.

Copyright © 2024 GAZPOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.