100% bezpieczeństwa z Nami to możliwe

Detektory metanu i propan-butanu

Urządzenie wykrywa w swoim najbliższym otoczeniu przekroczenie niebezpiecznego stężenia gazów wybuchowych i uruchamia wewnętrzną sygnalizację akustyczno-optyczną. Domowy alarm gazowy DAG przeznaczony jest do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych zgodnie z PN-EN 50194-1 (typ B). Przyrząd może być stosowany do zabezpieczania pomieszczeń budynków opalanych paliwem gazowym (gaz ziemny lub LPG), kotłowni wbudowanych budynków mieszkalnych, odcinków instalacji gazowych budynków mieszkalnych, w których występują odbiorniki gazu, podziemi budynków szczególnie narażonych na możliwość migracji gazu, a także innych pomieszczeń domowych, w których występuje możliwość (poprzez niekontrolowany wyciek gazu) powstania zagrożenia wybuchem gazu.

Przyrząd monitoruje poprawną pracę czujnika gazu i w razie jego uszkodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania generuje sygnał awarii. Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy ciągłej w instalacji stacjonarnej i zasilane jest z sieci elektrycznej 230VAC/50Hz za pomocą przewodu sieciowego z wtyczką.

Urządzenie posiada trzy diody sygnalizacyjne służące do informowania użytkownika o pracy przyrządu (dioda PRACA koloru zielonego), przekroczeniu niebezpiecznego stężenia gazu (dioda ALARM koloru czerwonego) oraz zaistniałych sytuacjach awaryjnych (dioda AWARIA koloru żółtego). Wewnątrz urządzenia znajduje się sygnalizator akustyczny służący do dźwiękowej sygnalizacji stanów alarmowych i awaryjnych.

Koniecznie sprawdź detektor DAG w Pakiecie Bezpieczeństwa

Cena: prosimy o kontakt +48 502 460 408

Copyright © 2023 GAZPOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.