100% bezpieczeństwa z Nami to możliwe

Montaż zintegrowanych systemów zabezpieczeń gazowych

serw-elektrozaworZasadniczym celem montażu zintegrowanego systemu zabezpieczeń gazowych jest podniesienie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowniczych. Wykorzystywany jest także często do pomiaru stężeń gazów wybuchowych (tj. metan, propan – butan itp.) i toksycznych (tlenek węgla) w powietrzu. Działanie takiego systemu jest bardzo proste, a jednocześnie bardzo efektywne: w przypadku niekontrolowanego wycieku gazu zintegrowany system zabezpieczeń gazowych reaguje automatycznie pozwalając na natychmiastowe, samoczynne i, co najważniejsze, skuteczne odcięcie dopływu gazu do instalacji. Wmontowana optyczno-akustyczna sygnalizacja bezzwłocznie informuje użytkowników/ mieszkańców o stanie zagrożenia. Dodatkowa funkcja zintegrowanego systemu zabezpieczeń, szczególnie przydatna zwłaszcza w przypadku absencji użytkowników instalacji, umożliwia przesłanie sygnału (np. SMS) informującego o zaistniałej awarii, do nich oraz do odpowiednich służb ratowniczych.Sygnalizator akustyczno- optyczny

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

  • duże, miejskie i przemysłowe kotłownie gazowe, budynki użyteczności publicznej,
  • domowe instalacje gazowe CO,
  • hale produkcyjne,
  • garaże podziemne.

 

prod-sso2004

signature

Copyright © 2024 GAZPOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.