100% bezpieczeństwa z Nami to możliwe

Jak uniknąć zatrucia lub wybuchu wywołanego ulatniającym się gazem

Należy:

– Dbać o utrzymywanie instalacji gazowej w dobrym stanie technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji).

– W przypadku budynków jedno/ wielorodzinnych – co najmniej raz w roku wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych. Czynności te mogą wykonać tylko osoby/ firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.

– Zabezpieczyć gazomierz, znajdujący się poza lokalem odbiorcy, przed osobami/ czynnikami niepowołanymi.

– Utrzymywać każdy odbiornik gazu (podgrzewacz wody, piec c.o) w czystości i dobrym stanie technicznym (widoczna sadza lub żółty płomień palnika to oznaki wadliwego spalania gazu).

– Eksploatować wszelkie odbiorniki gazu tylko zgodnie z instrukcją producenta (np. nie używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń).

– Systematycznie kontrolować włączone odbiorniki gazu (kuchenki gazowe), chyba, że ich konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru. Zwracać uwagę na niekontrolowane zalania kuchenki cieczą, zgaszenie płomienia i niekontrolowany wypływu gazu.

– Uwzględnić montaż Domowego Detektora Gazu wykrywającego ulatniający się gaz i czad, w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia gazowe.

– Nigdy nie pobierać gazu z pominięciem gazomierza czy samodzielnie przerabiać, naprawiać czy malować gazomierzy. Nie zatykać otworów wentylacyjnych czy nawiewnych w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazu.

Copyright © 2023 GAZPOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.