100% bezpieczeństwa z Nami to możliwe

Elektrozawór klapowy TYP MAG – 3

 

Zawory odcinające typu MAG –3 znajdują zastosowanie:

Elektrozawór klapowy typu MAG - 3. Dostępne rozmiary z przyłączem kołnierzowym DN 50, DN 100

Cena: prosimy o kontakt +48 502 460 408

 • w systemach zabezpieczających instalacje gazowe: w kotłowniach gazowych, budynkach mieszkalnych, obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej, obiektach gospodarki komunalnej, punktach redukcyjno- pomiarowych itp. – jako element wykonawczy odcinający dopływ gazu do instalacji,
 • w instalacjach gazowych zasilanych z sieci niskiego i średniego ciśnienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • w strefach 1 lub 2 przestrzeni zagrożonej wybuchem gazów, par lub mgieł palnych zaliczonych do klasy wybuchowości II, klasy temperaturowej T1, T2, T3 lub T4 pod warunkiem, że zapewnione zostaną    „ Szczególne warunki stosowania”,
 • zawór może pełnić dodatkowo funkcję ręcznego kurka odcinającego,
 • zawór nie może pełnić funkcji kurka głównego instalacji gazowej.

Dostępne rozmiary:

 • DN 50 (śr. nominalna przeciwkołnierzy DN 32, DN 40, DN 50)
 • DN 100 (śr. nominalna przeciwkołnierzy DN 65, DN 80, DN 100)

DANE TECHNICZNE – zawór (dotyczy również MAG-3 BIO)

 • rodzaj ochrony przed wybuchem bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”
 • oznaczenie wg Dyrektywy ATEX II 2G c T4
 • maksymalne ciśnienie pracy PMAX = 5 bar
 • bezpieczne ciśnienie statyczne P = 6,5 bar
 • Temp. Otoczenia i medium -30 C +60 C
 • temperatura otoczenia (Ex) -30 C +50 C
 • przyłącze rurowe kołnierzowe kołnierze przyłączy [PN16, 01, B]
 • wykon. wg normy PN-ISO 7005-1
 • stopień ochrony (wg PN-EN 60529) IP44 (dla zaworu)
 • pozycja zabudowy zaworu dowolna
 • wyzwalacz wymienny (łącznie z kablem przyłączeniowym)
 • wymiana wyzwalacza bez demontażu zaworu

DANE TECHNICZNE – wyzwalacz elektromagnetyczny

 • typ COD3/A
 • rodzaj budowy przeciwwybuchowej wzmocniona „e”
 • oznaczenie wg Dyrektywy ATEX II 2G EEx e II T4
 • napięcie znamionowe UN – impulsowe 12V
 • zakres zmian napięcia 12V ¸ 24V
 • minimalny czas trwania impulsu 0,2s (potrzebny do zamknięcia zaworu)
 • czas trwania impulsu lub grupy impulsów ti <= 1s
 • czas przerwy pomiędzy impulsami lub grupami tp =>30s
 • rezystancja cewki (T = 20 C) 2,4 Ώ
 • pobór mocy 60 W
 • rodzaj pracy S3 przerywana (czasy jak wyżej)
 • przyłącze elektryczne zawór posiada wyprowadzony przewód przyłączeniowy 2 (2×1,5 mm; dł. ~2m)
 • stopień ochrony (wg PN-EN 60529) IP67
 • klasa izolacji F
 • temperatura otoczenia -30 C +50 C
 • budowa (zintegrowana) zalewane żywicą

 

   II 2G c T4

Copyright © 2023 GAZPOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.