100% bezpieczeństwa z Nami to możliwe

Okresowe przeglądy instalacji gazowych

 

Obowiązek przeprowadzenia okresowego przeglądu instalacji gazowej, co najmniej raz w roku nakłada na lokatorów/ właścicieli nieruchomości Minister Budownictwa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane- opublikowana w Dz. Ustaw Nr. 89 poz. 414 w art. 62. Firma GAZ-POM świadczy takie usługi.

W ramach przeprowadzonych kontroli dokonujemy sprawdzenia:

 • części instalacji na poziomie piwnic
 • pionów i poziomów gazowych
 • dostępu do zaworów i kurków
 • przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków
 • szczelności połączeń gwintowanych i kurków
 • stężenia gazu we wnękach na gazomierze
 • szczelności połączeń i stanu gazomierza
 • stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania (pomiar tlenku węgla)
 • stanu elastycznych połączeńKotłownia parowa

Każdorazowo z przeprowadzonych kontroli instalacji gazowej sporządzamy protokół zawierający:

 • datę przeprowadzenia przeglądu
 • zakres przeglądu
 • ustalenia z przeglądu i przeprowadzonych pomiarów
 • uwagi i zalecenia pokontrolne
 • ustalenia dotyczące dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji

Posiadamy stosowne uprawnienia gazowe. Do kontroli wykorzystujemy tylko atestowane i sprawdzone przez nas urządzenia.

Pragniemy również poinformować, że jako jedyni w Szczecinie i nieliczni w Polsce podczas przeglądu instalacji gazowej mierzymy obecność tlenku węgla. Dzięki temu powierzając nam przeprowadzenie przeglądu możecie czuć się naprawdę bezpiecznie.

signature

Copyright © 2023 GAZPOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.