100% bezpieczeństwa z Nami to możliwe

System sygnalizacyjno-odcinający SDO

Cena: prosimy o kontakt +48 502 460 408

System SDO przeznaczony jest do detekcji gazów wybuchowych, toksycznych i ubytku tlenu w obiektach i pomieszczeniach, gdzie istnieje zagrożenie wystąpienia ich niebezpiecznego stężenia. System dostarcza informację zwrotną dotyczącą przekroczenia zadanych progów alarmowych na kanałach detekcyjnych (2 progi alarmowe na każdy kanał detekcyjny).

W przypadku zaistnienia zagrożenia niebezpiecznym stężeniem gazu, system, poza sygnalizacją lokalną zagrożenia, może uruchomić urządzenia współpracujące takie jak: zewnętrzna sygnalizacja akustyczno-optyczna, zawory gazowe, wentylatory, wyciągi, nawiewy, blokady. Podstawowe elementy systemu:

  • centrala sterująca SDO
  • głowice detekcyjne serii GDX-70 lub MGX-70
  • zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
Copyright © 2023 GAZPOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.