100% bezpieczeństwa z Nami to możliwe

System detekcji SMART

prod-smartSystem detekcji SMART jest najnowszym i najnowocześniejszym urządzeniem detekcyjnym tlenku węgla lub gazu ziemnego i LPG przeznaczonym do ochrony obiektów budowlanych lub przemysłowych (garaże i parkingi podziemne oraz naziemne, warsztaty samochodowe, stacje kontroli pojazdów a także hale przemysłowe, koksownie, i inne obiekty, w których występuje lub może wystąpić zagrożenie wycieku czy zatrucia tlenkiem węgla, gazem ziemnym lub LPG). System zaprojektowany został do pracy ciągłej w systemie stacjonarnym. Każdy moduł zasilany jest z sieci elektrycznej (230 V AC/50 Hz). Produkt wyposażony jest w wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt wszystkich parametrów pomiaru (nazwa mierzonego medium, aktualna wartość stężenia, jednostka pomiarowa). Dodatkowo możliwy jest odczyt wartości średnich, maksymalnych i minimalnych z ostatnich 15 minut oraz 8 godzin pracy systemu. Przekroczenie progów alarmowych sygnalizowane jest optycznie i akustycznie. Centrala posiada po dwa ustawiane progi alarmowe dla każdego kanału pomiarowego oraz dodatkowo jeden próg stały (ustawiany fabrycznie), którego wyzwolenie następuje bez udziału procesora sterującego (wymóg dla urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem). Modułowo-segmentowa budowa systemu umożliwia instalowanie tych urządzeń zarówno w bardzo dużych (praktycznie bez ograniczeń powierzchniowych) jak i małych obiektach, dostarczając, opcjonalnie, informacje o wszystkich elementach systemu do jednego miejsca (komputera, systemu nadzoru itp.).

W zwartej i ergonomicznej obudowie urządzenia zawarte są wszystkie niezbędne układy do pracy oraz wymienne moduły czujnikowe, które w prosty i łatwy sposób można wymontować np. w celu przesłania do kalibracji bez konieczności demontażu całego urządzenia. Wymiana modułu czujnikowego w jednym urządzeniu umożliwia poprawną pracę pozostałych modułów bez zakłóceń.

Urządzenie posiada dwa niezależnie kalibrowane progi alarmowe (ustawienia progów dokonywane są jednorazowo na etapie produkcji), z którymi skojarzone są przekaźniki wyjściowe, mogące sterować urządzeniami wykonawczymi oraz systemami peryferyjnymi (wentylatory, wyciągi, ostrzegawcze tablice świetlne, bramy garażowe itp.).

Zastosowanie nowatorskiego rozwiązania technicznego i technologicznego, a także dwużyłowej cyfrowej magistrali łączonej od punktu do punktu, znacznie obniża koszty i pracochłonność instalacji systemu.

Copyright © 2023 GAZPOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.